Activitate politică

Activitate parlamentară:

Titlu Proiect Data înregistrare Numar înregistrare Stadiu
Proiectul legii cu privire la dispozitivele medicale 01.07.2011 1514 Adoptat
Proiectul hotarîrii privind constituirea Comisiei de ancheta pentru examinarea situatiei economico-financiare a Societatii pe Actiuni „Moldova-Gaz” 22.07.2011 1703 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la Procuratura (art.54, 66) 20.10.2011 2279 Retras
Proiectul hotarîrii pentru modificarea articolului 2 din Hotarîrea Parlamentului nr.242 din 02.12.2011 privind constituirea Comisiei de ancheta pentru elucidarea circumstantelor evadarii bloggerului Eduard Baghirov 27.12.2011 2861 Adoptare
Proiectul hotarîrii cu privire la instituirea Zilei nationale a culturii 15.01.2012 94 Adoptare
Proiectul legii privind sanatatea reproducerii 14.12.2011 2760 Adoptare
Moțiune simplă privind sistemul de prestații sociale 01.03.2012 431 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția consumatorilor – art.18; Legea comunicațiilor electronice – art.21) 29.03.2012 624 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.263’1, 400) 29.03.2012 627 Adoptat
Proiectul legii cu privire la protecția copiilor de impactul negativ al informației publice 30.03.2012 634 Adoptat
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 21.06.2012 1402 Retras
Proiectul legii privind supravegherea video 29.06.2012 1495 Examinare
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea obiectivă a situației criminogene din Republica Moldova 28.06.2012 1480 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea învățămîntului – art.62; Codul contravențional – art.50’1) 11.07.2012 1643 Examinare
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 al Legii privind actele de identitate în sistemul național de pașapoarte nr.273-XIII din 09.11.1994 19.10.2012 2393 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul muncii – art.155, 267, 272; Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale – art.7’1, 23; ș.a.) 19.10.2012 2395 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la ajutorul social nr.133-XVI din 13.06.2008 (art.5, 8, 9) 20.11.2012 2765 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003 (art.51, 531) 07.12.2012 2962 Examinare
Proiectul hotărîrii privind acordarea votului de neîncredere prim-vicepreședintelui Parlamentului 15.02.2013 72 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea Legii privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale nr.289-XV din 22.07.2004 (art.17’1) 07.03.2013 102 Examinare
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl – art.21’1; Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor… 26.03.2013 138 Adoptare
Proiectul hotărîrii cu privire la asigurarea cetățenilor Republicii Moldova cu buletine de identitate 03.05.2013 200 Retras
Proiectul legii privind scutirea de drepturile de import a serviciilor și bunurilor importate de către Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală al Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testimițanu” 17.05.2013 208 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la statutul alesului local (art.7) 06.06.2013 231 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea art.124 al Codului Muncii al RM nr.154 din 28.03.2003 06.06.2013 232 Examinare
Proiectul legii privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament 06.06.2013 233 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31.10.2013 430 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 15.11.2013 459 Examinare
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.39; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.43; ș.a.) 15.11.2013 460 Examinare
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul audiovizualului – art.21, 38; Legea cu privire la publicitate – art.13) 15.11.2013 461 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28.03.1995 05.12.2013 502 Adoptare
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003 (art.111) 17.12.2013 528 Adoptat
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în R.S.S.Moldova (pct.2) 17.12.2013 529 Adoptare
Proiectul legii spitalelor 26.02.2014 73 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6, ș.a.) 06.03.2014 94 Adoptat
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997 și Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 03.04.2014 138 Examinare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *